top of page
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.2.2023 pro párové a rodinné focení (svatby mají samostatnou smlouvu) 
 

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jako „OZ“), konkrétně do ust. § 1751 a následujících OZ. Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.REZERVACE

 • Rezervovat termín si můžete telefonicky, emailem, zprávou na facebooku, instagramu nebo kontaktním formulářem zde
  na stránkách.

 • Objednáním se zavazujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami, stylem fotografa a s ceníkem.

 • Termín je platný až po odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.


ZRUŠENÍ REZERVACE

 • Pokud je focení zrušeno z mé strany, přesouvá se na náhradní termín.

 • Pokud se na domluvené focení nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit, je Vaší povinností to oznámit alespoň dvě hodiny předem, focení bude zrušeno nebo Vám nabídnut náhradní termín (dle mé vytíženosti).
   

SPLATNOST A CENA

 • Cena fotografování včetně informací co je součástí jednotlivých balíčků je uvedena v záložce CENÍK.  

 • Platba probíhá převodem na bankovní účet po předání fotografií v elektronické podobě.


MÍSTO FOCENÍ

 • Fotím převážně v exteriéru po domluvě možno fotit i u Vás doma (newborn, těhotenské, …).

 • V případě, že focení bude probíhat ve vzdálenosti větší než 25 km od místa mojí působnosti je účtováno 7 Kč/km.


VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 • Výběr fotografií provádím výhradně já a jsou to nejzdařilejší záběry z focení, počet není pevně daný, ale vždy dostanete vše, co
  za to stojí.

 • Orientační počty fotek jsou uvedeny u každého balíčku.
   

ZÁLOHY DAT

 • Neupravené fotografie zálohuji do doby, než je hotová zakázka předána.

 • Upravené fotografie pak 6. měsíců, poté jsou mazány a nelze je po mě vyžadovat.


DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • Upravené fotografie neobsahují fotografovo logo

 • Pozdní příchod bez předešlé omluvy na fotografování není důvodem pro prodlužování časového harmonogramu focení.

 • Opozdíte-li se o více jak 20 minut bez omluvy, jsem oprávněna fotografování zrušit a ze sjednaného místa odejít.

 • Doba dodání fotografií v el. podobě je 3-4 týdny od data focení, v případně nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu prodloužit. 

 • Hotová zakázka se doručí klientům formou webové galerie.

 • Tištěné fotografie si můžete převzít osobně či se doručí zásilkou prostřednictvím České pošty

 • Zpracované fotografie jsou dodány ve formátu JPG v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk)

 • Neupravené fotografie ani RAW formáty neposkytuji.


SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ

 • Zákazník nabývá vlastnická práva (nikoliv autorská, která náleží fotografovi).

 • Není dovoleno využívat fotografie ke komerčním účelům, propagaci či prodeji třetí straně.

 • Také není dovoleno jakkoliv fotku upravovat a prezentovat ji jako dílo fotografa (týká se i IG filtrů). 

 • Pokud si nepřejete, aby Vaše fotografie byly zveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději v den focení). Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas. Pokud si souhlas rozmyslíte, máte právo ho odvolat a to písemně nebo e-mailem na uvedené adrese či e-mailu v sekci Kontakt.
   

TISK FOTOGRAFIÍ

 • Fotografie jsou vyvolávány u ověřeného českého dodavatele
   

ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ

 • V ceně focení jsou tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance.
   

REKLAMACE

 • Důvodem k reklamaci, není nespokojenost s vlastním vzhledem, počasí, nespolupráce při focení, ani fotografický styl.

 • Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli
  v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.

FOTOGRAFKA%20TEREZA%20VITOULOV%C3%81%20(
2.png
bottom of page